Stwórca nie wymaga ofiar z ludzi, gdyż jest miłością i daje życie – nie je odbiera

Czy zastanawiałaś się kiedykolwiek, dlaczego ten sam Bóg zawarł przymierze zarówno z Abrahamem, jak i z Mojżeszem?

Oto fragment z Biblii dotyczący przymierza Abrahama z bogiem:

Potem Bóg rzekł do Abrahama: «Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia, zachowujcie przymierze ze Mną. 10 Przymierze, które będziecie zachowywali między Mną a wami, czyli twoim przyszłym potomstwem, polega na tym: wszyscy wasi mężczyźni mają być obrzezani; 11 będziecie obrzezywali ciało napletka na znak przymierza waszego ze Mną.

Żydzi stosowali się do owego przymierza i na jego znak obrzezywali chłopców w wieku 8 dni, jako symbol przymierza z Bogiem. To jednak nie wystarczyło. Wtedy ponownie pojawił się Bóg i zawarł ponownie z narodem Izraela przymierze posługując się osobą Mojżesza.

Oto fragment z Biblii dotyczący przymierza pomiędzy Mojżeszem, Bogiem a całym ludem Izraela:

„10 Pan odpowiedział: «Oto Ja zawieram przymierze wobec całego ludu twego i uczynię cuda, jakich nie było na całej ziemi i u żadnych narodów, i ujrzy cały lud, wśród którego przebywasz, że dzieła Pana, które Ja uczynię z tobą, są straszne.”.

Czy to było odnowienie przymierza, czy dwa zupełnie inne przymierza z innymi bogami?

Tak naprawdę były to dwie różne istoty, które różnią się znacznie między sobą. Pierwsza istota to był Jehowa (Jahwe), który zawarł przymierze z Abrahamem i jego potomstwem na mocy, którego wszyscy chłopcy w wieku 8 dni mieli być obrzeżywani. I to przymierze z Jehową trwało aż do czasów Mojżesza, kiedy to sam Szatan zawarł pakt z całym ludem Izraela i zawarł z nimi nowe przymierze.

Kim jest Jehowa, który był bogiem potomków Abrahama i jest też bogiem Świadków Jehowy?

Do czasów Mojżesza Izraelici znali imię Jahwe. Po Mojżeszu, dzięki min. przykazaniu: „Nie wzywaj imienia boga swego nadaremnie” to imię Żydzi przestali używać. Podobnie jest też u katolików, którzy choć znają imię boga, nie używają go. To nie jest przypadkowe! Ani Żydzi, ani katolicy nie używają imienia Jehowa, gdyż ten bóg nie jest ich bogiem i nie jemu oddają cześć. Dzisiaj bogiem zarówno Żydów, jak i katolików, którzy przyjęli tego samego boga, co Żydzi jest sama istota Szatana. Szatan tak samo jest bogiem Iluminatów i Masonów, którzy Szatana nazywają Wielkim Kreatorem.

Jahwe to zupełnie inny bóg, który nie jest tak krwawy, jak sam Szatan. To możesz porównać choćby w prawach, jakie dał potomkom Abrahama, jak i działalności choćby samych wyznawców Świadków Jehowy.

Jehowa za tym imieniem kryje się archanioł, który gromadzi energię światła od swoich wyznawców i tą energią żywił się sam, jak i jego aniołowie.

Czy Szatan ma swoich aniołów?

Tak, ma i różnią się oni wyglądem od aniołów od Stwórcy. O tym, że Szatan ma aniołów mówi sama Biblia:

„9 I został strącony wielki Smok,
Wąż starodawny,
który się zwie diabeł i szatan,
zwodzący całą zamieszkałą ziemię,
został strącony na ziemię,
a z nim strąceni zostali jego aniołowie 7.”

Oraz ten fragment:

„41 Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!”.


Jehowa jest właśnie takim aniołem samego Szatana, który jednak znacznie różni się w energie, którymi się wypełnia. Szatan głównie wypełnił się mrokiem (czarną energią) i takie też były jego prawa, w tym prawa, które nakazywały zabijać ludzi i zwierzęta. Jehowa to archanioł od Szatana, który wypełnia się energią światła, chodź sam jest zbuntowanym aniołem podlegającym bezpośrednio pod Szatana i wypełniającym jego wolę. 
Jehowa nie jest tak krwawy, bo nie potrzebuje takich energii płynących z mordowania zarówno zwierząt, jak i ludzi, ponieważ zarówno on jak i podlegające mu upadłe anioły, kradną głównie energię od swoich wyznawców, która jest czystym światłem. 

Na świecie jest obecnie tylko jedna religia, która oficjalnie wyznaje boga Jehowę – Świadkowie Jehowy. Inne religie chrześcijańskie wyznają samego Szatana. Dlatego, jeśli spojrzysz na Kościół Katolicki, który został założony przez Konstantego Wielkiego w roku 313 to zauważyć (historycy różne daty podają, ale najbardziej prawdopodobny rok to 313 jako powstanie Kościoła Katolickiego) możesz, że dzieje tzn. chrześcijaństwa od tego roku były bardzo krwawe. Działo się tak, ponieważ w tym roku chrześcijaństwo zostało przejęte przez samego Szatana. Podobnie lud Izraela, który wyznawał Stwórcę do czasów Abrahama, został przejęty na mocy przymierza przez Jehowę, aby następnie za pośrednictwem Mojżesza zostać przejętym przez istotę samego Szatana. 

Kim był „Jestem, który Jestem”, który objawił się Mojżeszowi i za jego pośrednictwem zawarł pakt z całym ludem Izraela?

Zwróć uwagę, że bóg, który objawił się Mojżeszowi przedstawił się mu, jako: „Jestem, który jestem”, nie przedstawił się jako Jahwe/Jehowa, ale podał enigmatyczne imię, które przedstawić miało zupełnie nową istotę, której Izraelici do tej pory nie poznali. Tą postacią, która kryła się za zwrotem: „Jestem, który jestem” była postać samego Szatana – Władcy Tego Świata.

Gdy Szatan zawiązał przymierze z Izraelem, podyktował swoje, w wielu fragmentach mocno krwawe prawa (Prawo Mojżeszowe), jak choćby te, które wymagało składania ofiar całopalnych ze zwierząt.

Dlaczego Jehowa wymagał okaleczania chłopców?


Jako kobieta wiesz dobrze, że miłość nie zadaje bólu. Dlaczego zatem Jehowa na znak przymierza nakazał obrzezywać chłopców? Jakie znaczenie miało zadawanie bólu, jeśli założysz, że Jehowa to jednak bóg miłości, a nie bóg zemsty/zazdrosny czy wymagający krwawych ofiar ze zwierząt.
Zadawanie bólu chłopcom ma podobne znaczenie, jak dzisiejsze szczepionki, którym poddaje się dzieci już w dniu narodzin. Ból, jakiemu poddawano małych chłoców miał znaczenie dla istot demonicznych, które oczywiście korzystają na wszelkim bólu, gdyż jest to energia mroku. To po pierwsze. Po drugie, gdy człowiek cierpi, ma zdolność do przyjmowania energii mroku do duszy. Dusza chłopca, która tuż po urodzeniu wypełniona jest światłem, w momencie, gdy zadaje mu się ból, ma skłonność do przyjęcia znacznej ilości mroku, która bytom demonicznym następnie ułatwia sterowanie taką duszą, jej postępowaniem, zachowaniem itd. Obrzezanie nie było zatem rytuałem dla samego Jehowy, ale było pokłonem dla istot demonicznych, które na tym korzystały. 

Przeczytałaś fragment książki poświęcony dla wyznawców Świadków Jehowy. Jeśli chcesz pomóc nam w tworzeniu tej książki, proszę wesprzyj nas finansowo. Tutaj znajdziesz szczegóły


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *