modlitwa dziękczynna do Boga Stwórcy

Modlitwa dziękczynna do Stwórcy

Ojcze, który jesteś miłością  Dziękuję Ci za każdą chwilę, gdy jesteś we mnie i mnie prowadzisz.   Proszę napełnij mnie wszystkim tym, czym jesteś: miłością, radością, wdzięcznością, prawdą, kreacją, szlachetnością, humorem i trzymaj mnie z dala od wszystkiego tego czym nie jesteś: zła, kłamstwa, manipulacji, pychy.   Otwórz moje serce na miłość, Więcej…