NIE ZABIJAJCIE, ALE JEDNAK ZABIJAJCIE WIĘCEJ

Gdy Mojżesz wszedł na górę Horeb, a po 40 dniach zszedł z niej, w ręku trzymał kamienne tablice na których miał zapisane przykazania. Szóste z dziesięciu przykazań brzmiało: „Nie zabijaj”. Nie było mowy o tym, kogo nie zabijać, ani co można zabijać. Przykazanie było proste: „Nie zabijaj!”. Ale co można zabić lub nie zabić? Zabić można stworzenie, które ma życie. Zatem przykazanie, które Mojżesz dostał na górze Horeb brzmiało: „Nie zabijaj niczego co ma życie!”.

Mimo to, gdy Mojżesz ujrzał jak Aron wraz ze swoim ludem oddaje cześć złotemu cielcowi, rozbił przykazania dane mu od Stwórcy i obwieścił do ludu:

“25 I ujrzał Mojżesz, że lud stał się nieokiełznany, gdyż Aaron wodze mu popuścił na pośmiewisko wobec nieprzyjaciół. 26 Zatrzymał się Mojżesz w bramie obozu i zawołał: «Kto jest za Panem, do mnie!» A wówczas przyłączyli się do niego wszyscy synowie Lewiego. 27 I rzekł do nich: «Tak mówi Pan, Bóg Izraela: „Każdy z was niech przypasze miecz do boku. Przejdźcie tam i z powrotem od jednej bramy w obozie do drugiej i zabijajcie: kto swego brata, kto swego przyjaciela, kto swego krewnego”». 28 Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza, i zabito w tym dniu około trzech tysięcy mężów7. 29 Mojżesz powiedział wówczas do nich: «Poświęciliście8 ręce dla Pana, ponieważ każdy z was był przeciw swojemu synowi, przeciw swemu bratu. Oby Pan użyczył wam dzisiaj błogosławieństwa!»”

Po przykazaniach w których jedno było jasnym przekazem, jak  światłość, która jest w Stwórcy: „Nie zabijaj niczego, co ma życie” powstało Prawo Mojżeszowe, które wymagało zabijania. Od kogo zatem pochodziły przykazania a od kogo pochodziło Prawo Mojżeszowe, skoro Prawa Mojżeszowe znosiły przykazanie: „Nie zabijaj”? Nie może być tutaj sprzeczności i niezrozumienia. Stwórca jest logiczny, ma w sobie mądrość i wie, że ludzie potrzebowali jasnych i prostych wskazówek a nie sprzecznych ze sobą.

Ta pozorna sprzeczność wynikała z jednego, prostego faktu: przykazania były od Stwórcy, a Prawo Mojżeszowe były od Pana Boga Izraela, który i do dzisiaj jest ich bogiem na mocy przymierza (czytaj: „paktu”).

„10 Pan odpowiedział: «Oto Ja zawieram przymierze wobec całego ludu twego i uczynię cuda, jakich nie było na całej ziemi i u żadnych narodów, i ujrzy cały lud, wśród którego przebywasz, że dzieła Pana, które Ja uczynię z tobą, są straszne.”

Co się stało z ludem Izraela i czy przymierze z Panem Bogiem Izraela zostało rozwiązane?Ten pakt zawarty przez Mojżesza kilka tysięcy lat temu trwa do dzisiaj. Na mocy tego paktu (przymierza) dzisiejsi potomkowie Izraelitów otrzymali wsparcie od Władcy Tego Świata, który jest też i Panem Bogiem Izraela. To wsparcie polega przede wszystkim na:

  • dostępie do wiedzy
  • wspieraniu i promowaniu przede wszystkim biznesów pochodzenia żydowskiego
  • zarządzaniu światową polityką i bankowością poprzez lud Izraela, który zawarł pakt z Bogiem Tego Świata

Jeśli spojrzycie na głównych polityków na całym świecie, to dostrzeżecie, że mają oni narodowość żydowską, chodź korzystając z obywatelstwa danego kraju mogli zająć wysokie stanowiska polityczne w danym kraju. To nie jest przypadkowe i wynika z przymierza zawartego wiele tysięcy lat temu jeszcze za Mojżesza.

Podobnie sprawa ma się w przypadku nagród Nobla. Naukowcy obliczyli, że naród żydowski (potomkowie Izraelitów) statystycznie zdobył aż 100 razy więcej nagród Nobla w porównaniu do innych narodów wykształconych na podobnym poziomie. Żaden rachunek prawdopodobieństwa nie dałby aż takiej przewagi Żydom, gdyby nie mieli wsparcia od Boga Tego Świata, który tworzył rozwiązania technologiczne razem z innymi istotami, gdy powstawał ten świat.

WY MACIE DIABŁA ZA OJCA I POŻĄDANIA SWOJEGO OJCA CHCECIE SPEŁNIAĆ

Kilka tysięcy lat później narodził się Jezus, który wypowiedział do uczonych w piśmie i faryzeuszy te słowa:

„42 Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał. 43 Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. 44 Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. 45 A ponieważ Ja mówię prawdę, dlatego Mi nie wierzycie. 46 Kto z was udowodni Mi grzech? Jeżeli prawdę mówię, dlaczego Mi nie wierzycie? 47 Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście»”.

Czy Jezus wiedział do kogo te słowa mówi?

Oczywiście wiedział i miał świadomość, że mówi do przywódców duchowych Izraelitów, którzy na mocy przymierza przyjęli Pana Tego Świata za swojego boga. Świadkowie Jehowy wierzą, że bóg Izraelitów i bóg uczonych w piśmie i faryzeuszy to były inne istoty.

Nie! Nic bardziej mylnego! Takie założenie byłoby podobnie, gdyby mówić, że bóg duchowieństwa z Kościoła Katolickiego i bóg katolików jest innym bogiem.

Jezus wypowiadając tamte słowa miał na myśli wszystkich Izraelitów. Wszak  w głosowaniu przed Poncjuszem Piłatem domagali się kary śmierci dla Jezusa – wbrew przykazaniu: „Nie zabijaj!”. Zabijać nakazywało jedynie Prawo Mojżeszowe, które Izraelici dostali od Władcy Tego Świata – jak samego Szatana określił Jezus.

Gdyby w tamtym czasie bogiem Izraelitów był sam Stwórca, który jest miłością w najczystszej postaci, to żaden z nich nie podniósłby ręki skazując Jezusa na śmierć, gdyż byłoby to sprzeczne z przykazaniem od Stwórcy: „Nie zabijaj”. Mogli to tylko dlatego zrobić – wydać wyrok śmierci na Jezusa, gdyż jak sam On to powiedział:

„Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma”.

Tymczasem katolicy, Żydzi, a także Świadkowie Jehowy czczą tego boga o którym Jezus mówił: „Wy macie diabła za ojca”. Jednak sam bóg Jehowa nie jest tym samym, którego Izraelici przyjęli za swojego boga, gdy Mojżesz zawarł z nim pakt. O tym jednak więcej za chwilę.

PRZYMIERZE ABRAHAMA Z BOGIEM JAHWE (JEHOWĄ)

Abraham różnił się znacznie od Mojżesza. Abraham był istotą anielską wysłaną przez Stwórcę. Miał on w sobie światło, które było dla niego drogowskazem. Mojżesz był człowiekiem – wojownikiem wychowanym na dworze faraona, gdzie powszechną praktyką były kontakty z demonami i praktyki magiczne. Dusza Mojżesza nie była w stanie rozróżnić mroku od światła, gdyż sam był mocno wypełniony mrokiem.

Abraham miał dużo większe rozeznanie. To co zrobił Szatan z Mojżeszem, tego nie byłby w stanie dokonać w relacjach z Abrahamem. To musiała zrobić zupełnie inna istota – która aż tak bardzo nie wypełniła się mrokiem, jak sam Szatan. Naród Izraelitów był stopniowo przejmowany przez istoty mroku.

Kim jest zatem JAHWE (JEHOWA) który zawarł przymierze z Abrahamem?

Czy zauważyłaś, ze bóg katolików jest dużo krwawszy niż bóg Świadków Jehowy? Bóg Abrahama był innym bogiem niż bóg Mojżesza, tak samo jak bóg katolików jest innym bogiem jak bóg Świadków Jehowy.

To rozróżnienie nie jest przypadkowe i podział ten został stworzony przez istoty mroku celowo, by miarować ilość mroku jaką dana dusza jest w stanie zaakceptować.

Jeśli jesteś Świadkiem Jehowy to zapewne dlatego, że ilość mroku, którą dostrzegasz u katolików odpycha Cię. Jednak jeśli dostrzegasz nieścisłości w Biblii, w założeniach wiary Świadków Jehowy to zapewne dlatego, że ilość światła, którą masz w sobie przewyższa tę ilość światła, jaka jest w organizacji Świadków Jehowy.

MIŁOŚĆ NIE RÓWNA JEST ZABIJANIU

Jako kobieta wiesz dobrze, że nie można w żaden sposób połączyć zabijania z miłością. Ludzie mogą tylko wtedy dopuścić taką możliwość, gdy ilość mroku, którą przyjęli jest znaczna. W naszej kulturze jedynie psychopaci dopuszczają łączenie miłości z zabijaniem. Pomyśl ile człowiek musi mieć mroku w sobie, by zrównać miłość z zabijaniem? Tymczasem bardzo wielu ludzi, którzy nazywają siebie chrześcijanami zrównuje miłość z zabijaniem. Czy Jezus chodź raz wypowiedział się za zabijaniem? Nie!

STWÓRCA JEST ŚWIATŁOŚCIĄ I NIE MA W NIM ŻADNEJ CIEMNOŚCI

Mrok/ciemność to zabijanie, ale także zazdrość, zemsta, mściwość, nienawiść, kłamstwo, ego i wiele innych rzeczy, które nie są światłem. Nawet gdy się smucisz wypełniasz częściowo swoją duszę mrokiem. Stwórca jest radością i gdybyś mogła przypomnieć sobie, jaki On jest i był dla Ciebie, to poznałabyś jego humor i miłość, którą ma do Ciebie. Tak, przypomnieć – bo poznałaś go i poznajesz też w sobie. Poznajesz, jak wzruszasz się na widok pięknych kwiatów i poznajesz, jak dopuszczasz do siebie empatię czy głos sumienia. 

Teraz już wiesz, dlaczego Bóg Tego Świata nie chciał dopuścić kobiet do głosu. Dlaczego jest powszechnym w naszej kulturze przekonanie, że kobiety są gorsze od mężczyzn. Oczywiście to nie prawda! Są zwyczajnie zagrożeniem dla tego systemu rzeczy, którą powołały do istnienia istoty mroku – w tym wszelkie religie. Jesteście zagrożeniem, bo macie miłość, która choćby wynika z uwarunkowań genetycznych kobiet. To dlatego odmawia się Wam prawa głosu i tylko dlatego! Nie ma innego powodu!


Przeczytałaś fragment książki poświęcony dla wyznawców Świadków Jehowy. Jeśli chcesz pomóc nam w tworzeniu tej książki, proszę wesprzyj nas finansowo. Tutaj znajdziesz szczegóły


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *