Diagnoza tym zasadniczo różni się od sesji, że bez przeszkód można ją zrobić dla każdej osoby, niezależnie od jej stanu świadomości. Diagnoza jest jedynie sprawdzeniem tego, co dzieje się z ciałem subtelnym, duszą i ciałem fizycznym. Diagnoza odpowiada na problemy, jakie człowiek może mieć w życiu a w szczególności: 

 • Dlaczego mamy problemy w życiu np. zawodowe, biznesowe, uczuciowe, zdrowotne, finansowe 
 • Dlaczego spotykamy się z agresją ludzi, ich nieprzychylnością 
 • Dlaczego mamy problemy z zawiązaniem przyjaźni, utrzymaniem ich 
 • Co lub kto/jakie istoty sterują naszym życiem 
 • Ataki na nas przez osoby z otoczenia (rodzinę, współpartnera, współpracowników, szefa itd.) 
 • Z czego wynikają choroby, bóle ciała, alergie, także cukrzyca, bóle nóg, bóle kręgosłupa itd. 
 • Co lub kto aranżuje nam negatywne związki i relacje w tym toksyczne relacje 
 • Czy dochodzi do ataków od współmałżonka po ślubie kościelnym (ślub kościelny jest uważany jako zgodę na ingerencję przez byty współmałżonka) i byty mogą niszczyć daną osobę nawet po rozwodzie cywilnym 
 • Z czego wynikają szumy i piski w uszach/głowie 
 • Z czego wynikają problemy z nałogami: alkoholem, hazardem, narkotykami 
 • Z czego wynika depresja lub myśli samobójcze 
 • Z czego wynika notoryczne zmęczenie 
 • Z jakimi istotami ma nasze ciało subtelne kontrakt oraz jakie istoty żerują na naszej energii przy ciele fizycznym i duszy 
 • Ile energii osoba traci poprzez tatuaże lub czy jest ingerencja w osoby najbliższe poprzez tatuaże (część tatuaży służy jako portal do poboru energii z ludzi, dlatego niektórzy mogą poczuć się nawet lepiej, gdy mają tatuaż) 
 • Jakie istoty i w jaki sposób kradną nam najwięcej energii 
 • Jaką energię mają przedmioty w Twoim otoczeniu i czy poprzez energie tych przedmiotów sam tracisz energię 
 • Jak wyglądają czakry i w jakim są stanie (podczas diagnozy sprawdzamy ich stan).  

W przypadku dzieci możemy dodatkowo sprawdzić: 

 • Z czego wynika autyzm, ADHD, nadpobudliwość 
 • Z czego wynikają alergie, w tym alergie skórne 
 • Z czego wynikają problemy w nauce, problemy w koncentracji, niechęć do nauki 
 • Z czego wynika depresja i myśli samobójcze 
 • Z czego wynika chęć zmiany płci lub brak identyfikacji z własną płcią 
 • Z czego wynikają ataki na dzieci przez rówieśników 

Czy można zrobić diagnozę, gdy ktoś nie wyraża woli lub nie jest świadomy diagnozy?  

Tak można. Tutaj Stwórca decyduje, czy możemy zobaczyć czyjeś ciało subtelne, przestrzeń ciała fizycznego i duszy.  

Czy diagnoza nie narusza czyjejś woli, czy to jest etyczne? 

Nie narusza woli, ponieważ ciała subtelne na ogół i tak są zniewolone w przestrzeni bytów, czyli swojej woli nie mają. To po pierwsze. Po drugie, prawdziwa medytacja zawsze jest przy współudziale Źródła. To Stwórca decyduje, co ma pokazać, czyją przestrzeń i czy jest na to wola. Po trzecie, przy diagnozie widzimy ciało subtelne tak, jak widzą wszystkie inne istoty, można to przyrównać do zobaczenia przechodnia na ulicy, w jakiej przestrzeni się znajduje i co robi, bez żadnej ingerencji i rozmowy z nim. 

Czy można zrobić sesję bez zgody ciała fizycznego? 

 • Nie robimy sesji dla osób trzecich. Osoba, która chce sesji musi wyrazić taką wolę, gdyż tylko wtedy sktueczność sesji jest najwyższa!
 • Jeśli chodzi o ataki np. małżonka na żonę, to w większości przypadków wystarczy podczas sesji zastrzec bytom od bliskiej osoby ingerencji w relacje i przestrzeń i zdecydowana większość bytów będzie przestrzegać tak wyrażonej woli, gdyż łamanie woli grozi odesłaniem takiej istoty do Źródła (wyjątkiem są byty atakujące z nawiedzonych przedmiotów).  
 • Wyjątkiem są sesje dla dzieci, gdzie rodzic/opiekun, który wychowuje dziecko dysponuje wolą dziecka. Wtedy zerwanie kontraktów z dzieckiem, które nawet nie mówi jest możliwe w oparciu o wolę rodzica/opiekuna.  
 • Są przypadki, gdzie to dziadkowie proszą o sprawdzenie dziecka, które ciężko choruje lub ma poważne problemy z psychiką. Wtedy możemy zrobić diagnozę z którą będą mogli się zapoznać rodzice, ale do przeprowadzenia sesji dla dziecka potrzeba już woli rodziców, bo oni dysponują wolą dziecka, a nie dziadkowie. 

Czym jest sesja i czym różni się od diagnozy? 

Sesja polega na zerwaniu kontaktów na mocy, których istoty pobierają z nas energię i sterują naszym życiem, gdyż kontrakt tych istot z nami odbiera nam wolną wolę. To istoty, które uważają, że mają z nami kontrakt (większość kontraktów jest zawiązana nieświadomie) sterują naszym życiem i pobierają z nas energię. Zerwanie kontaktów na ogół oznacza odzyskanie traconej energii, a przez to zdecydowanie lepsze samopoczucie i dużo mniej ingerencji w nasze życie. 

W czym sesja może jeszcze pomóc? 

 • Podczas sesji można zastrzec bytom od osób z którymi największym mamy kontakt do ingerencji w relacje i przestrzeń naszą. Takimi osobami mogą być: współmałżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, sąsiedzi, szefowie, klienci, szefowie, a nawet cała szkoła, gdy mowa o dziecku, które ma problemy z atakami przez uczniów w szkole.  
 • Sesja może także pomóc, gdy osoba jest po rozwodzie a miała zawarty ślub kościelny (w jakimkolwiek obrządku religijnym) gdyż po rozwodzie byty mają prawo ingerować w przestrzeń danej osoby i niszczyć osobę (np. byty od byłej żony mogą latami niszczyć byłego męża lub odwrotnie). Rozwód cywilny nie rozwiązuje skutków ślubu kościelnego. Dopiero zastrzeżenie bytom od byłego współmałżonka może zakończyć ataki na drugiego współmałżonka po rozwodzie.  
 • Sesja oczyszcza też czakry dzięki temu osoby mogą zacząć czuć energie w swoim otoczeniu, czuć energie przedmiotów, tatuaży, symboli, a także przy odpowiednio ukształtowanym mózgu mogą też zacząć widzieć w medytacji. Oczyszczone czakry pozwalają na lepszy kontakt ze Źródłem i zdecydowanie lepszą intuicję.  

W czym sesja nie pomoże i kiedy skuteczność sesji będzie ograniczona? 

Sesja nie może usunąć energii z przedmiotów nawiedzonych. Nie można też zastrzec prawa do ingerencji bytom, które mają energie w przedmiotach, ponieważ posiadanie już takich przedmiotów daje im prawo do ingerencji. Do tego służy diagnoza, by dowiedzieć się, jakie przedmioty są skażone i ile energii poprzez te przedmioty tracimy.  

PODSUMOWANIE: 

 • Diagnoza mówi o problemach i które są powodowane przez istoty oraz o tym ile energii tracimy na rzecz istot, które uważają, że zawarły z nami kontrakt. 
 • Sesja ma zadanie rozwiązać te problemy i odzyskać traconą energię, gdy jest wola ciała fizycznego na zerwanie kontraktów z istotami.  

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w sprawie sesji dla siebie lub diagnozy dla siebie lub innych bliskich Ci osób. Napisz do nas korzystając z poniższego formularza: