To o czym mówimy tutaj już dawno Jezus mówił o tym 2 tysiące lat temu, co zostało zapisane w Biblii. Problem jest jednak w tym, że ludzie nie czytają ze zrozumieniem. 

Pozwólcie, że zacytuję słowa Jezusa z Biblii i skomentuje je odpowiednio: 

Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. 35 A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. 36 Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. 37 Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. 38 Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca».  

Tutaj Jezus potwierdza, że został wysłany przez Stwórcę i że reprezentuje Źródło. Jednocześnie Jezus wskazuje także, że Ojcem Izraelitów na mocy zawartego przymierza (paktu) jest sam Szatan. Jezus nie tyle był “synem bożym”, ale został wysłany jako anioł, był na służbie, tak samo jak w chwili obecnej wciąż służy przy Źródle jako anioł.  

39 W odpowiedzi rzekli do Niego: «Ojcem naszym jest Abraham». Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. 40 Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. 41 Wy pełnicie* czyny ojca waszego». Rzekli do Niego: «Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga*». 42 Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał.  

Znowu tutaj Jezus ponownie potwierdza to, że został wysłany przez Źródło z konkretną misją, która polegała na ratowaniu ludzkości. Jednocześnie ponownie mówi o tym, że bogiem Izraelitów nie jest ten sam bóg, który posłał Jezusa, a Szatan – Władca Tego Świata (Matrixa). 

43 Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. 44 Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. 45 A ponieważ Ja mówię prawdę, dlatego Mi nie wierzycie. 46 Kto z was udowodni Mi grzech? Jeżeli prawdę mówię, dlaczego Mi nie wierzycie? 47 Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście». 

I po raz kolejny Jezus mówi o tym, że bogiem Izraelitów jest Szatan i wszystkie religie w tym katolicyzm oddają mu pokłon, ponieważ wyznawcy tych religii modlą się do tego samego boga co i Żydzi. Jezus także mówi o tym, że Szatan jest przeciwieństwem Stwórcy, jest kłamcą i wszystko co powstało z jego inicjatywy jest kłamstwem i manipulacją.  

Mądry jest ten, co czyta i rozumie. Tego też nie raz odczułem, że wymaga ode mnie i od Nas Źródło, byśmy uczyli się myśleć, ponieważ prawda jest spójna, a kłamstwo niespójne. Po tym też rozpoznacie kłamstwa przekazywane przez ciemną stronę – po tym, że nie ma w tym spójności.  


1 Komentarz

Maria · 21 lutego, 2022 o 11:24 pm

powiedział też : ale nie przeminie to Żmijowe plemię , dopóki ten swiat nie przeminie
nie jest to optymistyczne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *