nowotwór a demony

Gdy byt ustala komuś życie i… śmierć (nowotwór manifestacją demoniczną)

Ostatnio sprawdzaliśmy ojca koleżanki Ani, który umiera na nowotwór. Któregoś wieczoru coś nas odwiedziło, jakby dusza jego z wołaniem o pomoc. Nie wiemy do końca co to było, chodź cofałem Anię do tego momentu. Postanowiliśmy to sprawdzić. Ania poprosiła o zdjęcie ojca. Córka odmówiła. Wiem, że Stwórca wie wszystko i widzi wszystko, zna Więcej…