Czakra korony a intuicja

Gdy sprawdzamy małe dzieci np.. kilkuletnie, ich czakry na ogół są nienaruszone. Dzieci po chrzcie na ogół mają implant na 3 oku, który może się umacniać, gdy dziecko jest prowadzone często do kościoła, jednak na ogół stan czakr u dzieci jest w owiele lepszym stanie niż u dorosłych.  Czym są czakry?  Czakry to wiry, Więcej…